Fyrstikkbakken

Fyrstikkbakken, Hellerud, bydel Alna og Østensjø, fra Nils Hansens vei (ingen gjennomkjøring) til Tvetenveien. Oppkalt 1963 etter Bryn- Halden Tændstikfabrik som lå på Bryn 1878–1932.

Bygninger m.m.:

7. Tidligere produksjonslokaler for fyrstikkfabrikken, ombygd etter eksplosjon under den annen verdenskrig, nå brukt av Savo kontormøbler.

9. Fyrstikkbakken borettslag, høyhus reist i midten av 1960-årene.

12–14. Her lå tidligere en arbeiderbolig i to etasjer av laftet tømmer, opprinnelig oppført 1872 ved Holm Jølsens fyrstikkfabrikk i Enebakk, flyttet hit 1883 da Jølsen gikk konkurs etter brann. Arbeiderboligen brant ned i midten av 1990-årene; senere er terrasserte trehus reist på samme sted. Større boligprosjekt på eiendommen var under planlegging 2019.