Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken, tidligere betegnelse på embetet som fra 2021 heter Statsforvalteren i Oslo og Viken.