Furuset kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Furuset kirke, Ulsholtveien 37, ligger like ved et gammelt kirkestykke, der man regner med at det i middelalderen lå en kirke. Den gamle oldtidsveien fra Oslo til Hamar går like ved.

Menigheten ble opprettet 1979, og kirken ble oppført som en arbeidskirke med fasader av rød tegl for Stiftelsen «Kirken bygger» (ark. Harald Hille). Innvendig er veggene malt. Kirken har et bratt pulttak og frittstående klokketårn av tegl og panel, der det henger to klokker. Innvielsen av kirken fant sted 2. november 1980. Kirken har 600 sitteplasser fordelt på flere rom som kan sammenknyttes eller atskilles ved hjelp av skyvedører. Altertavlen, som er laget av Gunnar Torvund, er i tre med et Kristus-motiv i bronse. Den har utskårne bibelske og religiøse motiver. Kirketekstilene er utført av Rigmor Bové. Orgelet, som har 18 stemmer, er bygd av orgelbygger Eystein Gangfløt 1982. I underetasjen er det et møterom.

Furuset kirke skal være soknekirke for Ellingsrud og Furuset sokn i Groruddalen prosti etter fristillelsen av Ellingsrud kirke 2020.

Tamil Grace Evangelical Church holder også til i kirken.

I kirken henger to gamle jernnøkler som antakelig har tilhørt middelalderkirken som tidligere lå her. Biskop Jens Nilssøn skrev i sin visitasbok fra 1594: «Der haffuer staaet en trækircke ve Fyrresetter i gammel tid; den er aldelis ødelagt oc nederbryt, saa mand kand intid see til henne.». Man regner med at det var Svartedauden 1349–50 som var årsaken til at denne gamle Furuset-kirken forfalt. Man vet ikke noe annet om den eller nøyaktig hvor den lå. Nøklene var til 1833 i hovedbygningen på søndre Furuset gård, da de ble overført til Oldsakssamlingen. Fra 1956 var de utlånt til direktøren for Grorud Jernvarefabrik til de ble plassert i monter i Furuset kirke.