Fredrikke Qvams gate

Fredrikke Qvams gate, St.Hanshaugen, bydel St. Hanshaugen, fra Bergstien ved det tidligere Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus til Bjerregaards gate ved Ilagarasjen. Nyere leiegårdsbebyggelse. Gaten het fra 1901 Bredablikgaten, oppkalt etter løkken Breidablikk i Bergstien 3. I 1951 ble den oppkalt etter Fredrikke Marie Qvam, f. Gram (1843–1938), formann i Norske Kvinners Sanitetsforening 1896–1933.

Bygninger m.m.:

1. Oslo Sanitetsforenings Utdanningssenter.

15–21 og 23–25. To av fire OBOS-blokker i Akersbakken borettslag som til sammen har 149 leiligheter, oppført 1950/51 (ark. E. Smith Berentzen). opprinnelig hadde disse blokkene adresse Breidablikkgata 3b.