Fjellinjen AS

Fjellinjen AS, selskap etablert i 1986 for å fullfinansiere ny E 18 gjennom Oslo sentrum. Formålet ble senere utvidet til å omfatte delfinansiering gjennom bompenger av en såkalt forsert hovedveiutbygging i hovedstadsområdet (Oslopakke 1). Selskapet eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %). Innkrevingen var opprinnelig forutsatt avviklet ved utløpet av 2007, men ble forlenget ved vedtaket om Oslopakke 3. Selskapets inntekter (2017) var 3,1 mrd. kr.

Bompengeordningen ble etablert fordi Stortinget ikke ville prioritere investeringsmidler til Oslo i det omfang som var påkrevet for sentrums trafikkproblemer. Fjelllinjen fra Havnelagret til Filipstad kostet i 1990 vel 2 mrd. kr, (ca. 1000 kr/millimeter), mens den årlige bevilgningen til riksveier i Oslo da var 150–200 mill. kr. Også næringslivet og østlandsfylkenes politikere presset på for å få forsert veiutbyggingen. Selve ordningen med bompenger var meget omstridt og ble gjennomført med støtte fra Høyre og Arbeiderpartiet. Oslopakken forutsatte at staten også økte sin satsing «krone for krone» på investeringer både på vei og T-bane i Oslo og Viken. Dette løftet er langt på vei innfridd.

For prosjektet Fjellinjen, se Festningstunnelen.