Festningskaia

Festningskaia, tidligere kaianlegg på vestsiden av Bjørvika, bygd 1868. Gjenfylt 1978 i forbindelse med byggingen av den nye Revierkaia.