Fellesslakteriet

Fellesslakteriet, andelsslakteri grunnlagt i 1911 på Løren (i Lørenveien), omfattet etter hvert slakteri, pølsefabrikk, kjøtthermetikkfabrikk, talg- og fettsmelteri, hudsalteri og tarmrenseri. Fellesslakteriets salgsorganisasjon dekket hele landet. Slakteriet ble i 1936 tilsluttet Norges Kjøtt- og Fleskesentral, det senere Gilde Norsk Kjøtt, som i 2006 ble sammensluttet med Prior Norge til Nortura. Kjøttforedlingen ble i 1965 utskilt og overført til firmaet Oslo Kjøttindustri, mens kjøttproduksjonen på Løren ble avviklet i 2003. Norturas hovedkontor ligger nå her (Lørenveien 37).