Emanuel Vigeland-museet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Emanuel Vigeland-museet, Grimelundsveien 8, museum for Emanuel Vigeland (1875–1948). Bygningen er kunstnerens gravmæle, oppført som hans atelier 1926, åpnet for publikum 1959. Museet viser hans livsverk Vita, en serie freskomalerier (1927–47) og en del portretter. I 2003 ble flere hundre skisser av Vigeland funnet på loftet til museet i forbindelse med utskifting av det elektriske anlegget.

Emanuel Vigeland var banebrytende i Norge ved innføring av det nye freskomaleriet og mosaikkteknikken, og en av de første som tok opp middelalderens glassmaleriteknikk.

Referanser til denne artikkelen

Grimelundsveien