Ellingsrudhjemmet

Ellingsrudhjemmet, Henrik Sørensens vei 44, bydel Alna, sykehjem oppført 2017, det har i alt 192 plasser, hvorav 80 somatiske langtidsplasser, 44 skjermede plasser for personer med demens, 22 psykiatriplasser og, 46 dagsenterplasser. Det er organisert med bogrupper med inntil åtte personer som disponerer ett kjøkken, en dagligstue, en TV-stue og en balkong. Sykehjemmet er et OPS-prosjekt der Backe Stor-Oslo og Backe Forny har stått for utførelsen, og med Backe Prosjekt som byggherre. Sykehjemsetaten i Oslo kommune er leietaker og sykehjemmet driftes av kommunen.