Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet, opprettet 2005, skal se til at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater blir ivaretatt. Ombudet er en selvstendig enhet direkte underlagt Bystyret.

Ombudet hjelper elever og lærlinger med rettigheter, driver kurs for elevråd og følger opp rettighetene overfor politikerne.