Ekebergparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
En del av Ekebergparken med det nyanlagte anlegget der tyskernes krigskirkegård lå. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Ekebergparken, Ekeberg skulpturpark, skulpturpark i den skogkledde Ekebergskråningen mellom Kongsveien i nord og vest og Ekeberg Camping og Ekeberg idrettspark i øst, i sør avgrenset av bebyggelsen på Jomfrubråten, åpnet 26. september 2013. I den nordvestlige delen av parken er det per 2019 oppsatt 40 moderne skulpturer utført av en rekke kjente kunstnere. Parken er med dette den største skulpturparken i Norge etter Vigelandsparken. I tillegg til kunsten er det her også en rekke fortidsminner, bl.a. skålgroper fra steinalderen. Området der tyskerne hadde sin æreskirkegård under krigen, inngår som en del av parken, nå omgjort til et friområde med et nytt, slynget trappeanlegg.

Ekebergparken var lenge et kontroversielt prosjekt. Det var forretningsmannen og kunstsamleren Christian Ringnes, gjennom sin stiftelse C. Ludens Ringnes Stiftelse, som la frem for Oslo kommune en plan om å etablere en skulpturpark som «en hyllest til kvinnen» på kommunale områder i Ekebergskråningen. Han tilbød seg å bekoste utgifter til opparbeidelse, vedlikehold og drift av parken innenfor en ramme på 300 mill. kr. Planene møtte mye motstand, bl.a. ble det pekt på de store naturkvalitetene i området som man fryktet ville bli forringet ved en utbygging. Etter samarbeid med en kunstfaglig arbeidsgruppe, som førte til justering av skulpturutvalget, kunne parkplanen vedtas i 2011. Det feminine er fremdeles anleggets tematiske grunnidé og danner utgangspunkt for valg av parkens skulpturer. Det er blitt ryddet opp, kratt er blitt fjernet, gangveier istandsatt og stadig flere skulpturer er blitt utplassert og fortidsminner er blitt gjort tilgjengelige.

Ved etableringen i 2013 ble det utplassert 31 kunstverk i parken, av kunstnerne Marina Abramović, Per Inge Bjørlo, Fernando Botero, Louise Bourgeois, Lynn Chadwick, Tony Cragg, George Cutts, Salvador Dali, Dan Graham, Sean Henry, Jenny Holzer, Richard Hudson, Matt Johnson, Diane Maclean, Aristide Maillol, Hilde Mæhlum, Tony Oursler, Auguste Renoir, Auguste Rodin, Aase Texmon Rygh, Ann-Sofi Sidén, Knut Steen, Sarah Sze, James Turrell, Per Ung og Dyre Vaa.