Eik & Hauskens Maskinforretning

Eik & Hauskens Maskinforretning A/S, tidligere firma som importerte landbruksmaskiner, etablert i Stavanger i 1908 av Østen Kristensen Eik og Ole Hausken. I 1918 etablerte firmaet et datterselskap i Kristiania. I løpet av 1950-årene trengte firmaet, som importerte traktorer fra Ford Motor Company, mer kontorplass, og fikk oppført «Traktorhuset» i Nygata 12 på hjørnet av Nygata og den daværende Karl XIIs gate. Bygget, et åtte etasjes kontorbygg med buet rasterfasade, tegnet av Erling Viksjø og hans kompanjong Kjell Castberg Voss, stod ferdig i 1957. Det modernistiske huset regnes som et pionerbygg med bruk av naturbetong og har stor likhet med Viksjøs to bygg i Regjeringskvartalet. I 1980-årene ble «Traktorhuset» inkorporert i det nye Oslo City Det danske firmaet Svenningsens Maskinforretning kom inn på eiersiden i Eik & Hausken i 2001, og i 2008 skiftet firmaet navn til Svenningsens as.