Det Kongelige Ridehus

Det Kongelige Ridehus, bygning 43 på Akershus festning, oppført 1828, ble innredet til konsertformål i 2007 med drøyt 200 sitteplasser. Ridehuset ble oppført i empirestil for «Det Kongelige Kjøretøy» etter tegninger av arkitekt Michael Smith Arentz. Det har inngang fra Kirkegatas forlengelse mot Festningsplassen. Her ble det i 1981 innredet en scene for Riksteatret etter tegninger ved A/S Arkitektkontoret 4 B. Riksteatret flyttet ut 2004 og huset ble 2007 ombygget til en liten konsertsal. Bygningen er fredet. Ridehuset er nå tilholdssted for Forsvarets stabsmusikkorps.