Den Norske Remfabrik

Den Norske Remfabrik A/S, tidligere fabrikk i Christian Krohgs gate 2/8 etablert i 1891 av Adolf Baumann (1868–1932). Fabrikkbygningen i Christian Krohgs gate 2 ble oppført 1900/01, arkitekt var Ove Ekman. Fabrikkens første produkter var lærremmer og senere andre lærvarer. I 1895 startet også produksjon av balataremmer. I 1909 begynte firmaet produksjon av gummidrivremmer, transportbånd m.m. Etter den annen verdenskrig ble det foretatt omfattende utvidelser og moderniseringer, slik at fabrikkomplekset kom til å omfatte flere gårder. I 1950-årene hadde bedriften følgende avdelinger: garveri, lærremfabrikk, balataremfabrikk, gummivarefabrikk og en avdeling for teknisk gummi. Firmaet ble da ledet av grunnleggerens sønn Adolf B. Baumann (1899–1977).

Da fabrikken var ny, gikk den lille gaten Borgensgangen ned til Akerselva langs fabrikkbygningens nordvegg; senere, da fabrikken hadde vokst, kom den til å gå gjennom fabrikkomplekset.

Remfabrikken ble i 1960-årene flyttet ut av Oslo, først til Oppegård, senere til Kongsvinger og Hallingdal. Fra 1980-årene av ble bedriften kjøpt opp og solgt til utenlandske eiere, først til det svenske gummikonsernet Trelleborg, den fikk da navnet Trelleborg Atlas med Remfabrikkens kjente merke Atlas bevart som en del av firmanavnet. Selskapet hadde da 180 ansatte på Kongsvinger og i Hallingdal. Rundt 1990 var navnet endret til Trellex Atlas. Så ble Trelleborg splittet opp, og gummidelen Trellex Atlas kom under selskapet Svedala. I 2001 ble Svedala kjøpt opp av finske Metso Minerals, som i 2009 la ned bedriftens siste produksjonsanlegg på Kongsvinger, som under forskjellige navn hadde fortsatt å produsere spesialprodukter som transportbånd til flyplasser, til steinknuseverk m.m..