De Norske Gjær- & Spritfabrikker

De Norske Gjær- & Spritfabrikker A/S, tidligere næringsmiddelbedrift med adresse Treschows gate 1 på Sandaker, etablert i 1918 ved en sammenslåing av åtte gjærfabrikker over hele landet, blant annet Kristiania Presgjær- & Spritfabrik grunnlagt i 1883, som man overtok lokalene etter. I 1930-årene begynte selskapet også produksjon av næringsmidler som buljong, eddik og sennep i datterselskapet Norex. De Norske Gjær- og Spritfabrikker ble i 1961 sammenslått med den andre gjenværende norske gjærprodusenten, De forenede Bakeres Gjærfabrikk i Moss (grunnlagt 1923), og Idun kom inn i firmanavnet. Idun-navnet stammer fra 1932, da De forenede Bakeres Gjærfabrikk dannet datterselskapet Idun, som produserte eddik og sennep. Norex og Idun ble også sammenslått i 1961, til selskapet Idun-Norex med produksjon i Oslo og Moss.

Senere har selskapet hatt navnet Idun Gjærfabrikken, fra 1986 Idun Fabrikker (etter å ha blitt oppkjøpt av Nora Industrier) og fra 1991 Idun Industri (etter fusjon mellom Nora og Orkla Borregaard til Orkla). Man produserte da gjær og andre bakeingredienser, mens produksjonen av blant annet Idun sennep, ketchup og eddik ble overført til bedriften Stabburet i Orkla-konsernet. I 2005 nedla Idun Industri gjærproduksjonen i Oslo og flyttet den til Sverige, men selskapet har fremdeles norsk produksjon av ingredienser til bakeindustrien (Skjetten, Rakkestad, Bergen). Fabrikkområdet i Oslo er nå utbygd til boliger (ark. 4B Arkitekter) for Orkla Eiendom og investeringsselskapet Macama. Den gamle smijernsporten ved innkjørselen til området, tegnet av Henrik Bull, er bevart .