Dauelsbergløkken

Dauelsbergløkken, løkke nr. 185 på Bymarken. Har navn etter feierinspektør Jens Dauelsberg (1748–1813), som eide den på slutten av 1700-tallet. Løkken lå på østsiden av Pilestredet ovenfor nåværende Sofies gate. Hovedhuset lå på høydedraget hvor Krumgata går i dag. Het senere Bergsløkken. Dalsbergstien er oppkalt etter Dauelsberg, men har fått en forandret skrivemåte.