Danielshøgda

Danielshøgda, Krokskogen, nordøst for plassen Kampen i Bærum, den sørøstre delen av Vidvangen, 505 moh. Like nord for det trigonometriske punktet på toppen ligger Oslos vestligste punkt og markerer grensen mellom Bærum, Oslo og Ringerike. Navnet kommer trolig fra finnen Daniel Paulsen som forsøkte å bosette seg på Kampen i 1660-årene, men som ble jaget derfra.