Clemens’ gate

Fasade mot Clemens gate, adresse Oslo gate 17. Foto: Helge Høifødt

Clemens’ gate, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra St. Halvards gate over Oslo gate mot vest. Oppkalt 1874 etter Clemenskirken i det gamle Oslo.