Christiania-modellen

Christiania-modellen, modell av det gamle Christiania. Det er en rekonstruert modell av Christian 4s by i målestokken 1:50. Arbeidet med Christiania-modellen ble påbegynt 1965; 1988–2004 var den utstilt i Høymagasinet, Akershus festning. Modellen kom i stand på initiativ fra Christian H. Grosch 1963, som opprettet en stiftelse under navnet Stiftelsen for rekonstruksjon av Christiania. Opprinnelig var målet å arbeide for en delvis gjenoppbygging av det gamle Christiania; modellen i full størrelse var tenkt plassert på Bygdøy med husene i bruk som boliger. Modellen ble 2004 nedpakket og er siden ikke utstilt. – Se også Christianienserne.