Centralbryggeriet

Centralbryggeriet, tidligere bryggeri som fra 1887 var en fortsettelse av Forseth & Co.'s bryggeri i Fredensborgveien 24. I 1896 ble det slått sammen med bryggeriet Fortuna og navnet ble fra da av De forenede bryggerier Fortuna & Central.