Bykleveien

Bykleveien, Hellerud, bydel Alna, tidligere vei som gikk fra Rundtjernveien til Venåsvegen. Oppkalt 1933 etter Bykle i Setesdal.