Byflagget

Byflagget har ensfarget mørkeblå bakgrunn med Oslo byvåpen som hovedmotiv. Det stammer fra 2000 da Oslo bystyre vedtok å ta i bruk et nytt byflagg og byvimpel.

I mars 2019 vedtok Oslo kommune en ny visuell identitet. Den nye identiteten innebærer blant annet en felles Oslo-logo for Oslo kommune. Den nye logoen ble laget med mål om å være tydelig, universelt utformet og optimal for alle digitale flater (se artikkelen om Byvåpenet). Oslo kommunes byvåpen og byflagg ble imidlertid beholdt og brukes ved Oslo kommunes historiske og høytidelige anledninger. 

Historikk

Byflagget frem til 2000 var delt horisontalt i fire like brede striper i blått, hvitt, blått, hvitt (regnet ovenfra). I offisielle dokumenter var den blå fargen omtalt som «mørk kobolt», men i praksis var den vesentlig lysere. Bystyret vedtok i 1996 at fargen skulle være lik den definerte blåfargen i Oslos byvåpen. Forholdet mellom flaggets høyde og bredde var 8:13. Dette byflaggets farger ble første gang brukt på vimpler i forbindelse med feiringen av Kristianias 300-årsjubileum 1924.