Brubakkveien

Brubakkveien, Furuset, bydel Alna, fra krysset Grorudveien/Maria Dehlis vei sørvestover til industriområde. Oppkalt 1983 etter husmannsplassen Brubakk.