Brochmannsløkken

Brochmannsløkken, løkke som lå mellom Bisletbekken og forstaden Grensen. Den hadde navn etter regimentskvartermester Wilhelm Tonsberg Brochmann (1729–91). Han overtok løkken etter generalkrigskommissær Johan L. Lengwick. Det var sannsynligvis Brochmann som bygde den staselige løkkebygningen i rokokkostil som dekket store deler av dagens C. J. Hambros plass. Jørgen Brochmanns svigersønn solgte i 1836 løkken til universitetskvestor Bernt Anker Collett (1803–57), den var da på 55 daa. Han solgte en parsell til Slottskommisjonen og en til Universitetet. I 1850 flyttet Collett til Danmark og solgte resten av løkken til snekkermester M. Gunderød, som for alvor startet utparselleringen. Den gamle hovedbygningen ble utleid; her ble maleren Edvard Diriks født i 1855. I husets første etasje bodde noen år professor Michael Sars med sin begavede barneflokk. Byen trengte seg på, og i 1896 ble den gamle løkkebebyggelsen revet for å gi plass til Rosenkrantz’ plass og Hotell Hospitset.