Breivoll gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Breivoll, to gårder med gnr. 119.

1. Øvre Breivoll, gnr. 119/1, lå ved krysset Djupdalsveien/Ytre Ringvei. Den var klostergods under Hovedøya kloster; solgt fra kronen 1663. 1894 ble gården solgt til H. L. A. Furulund som begynte teglverk der 1896, det senere A/S Alna teglverk. Teglverket ble nedlagt ca. 1960. Gården ble revet for fremføring av Djupdalsveien (E 6).

2. Nedre Breivoll, også kalt Klokkerløkka, gnr. 119/3, Breivollveien 25, gård fradelt Øvre Breivoll i 1803. I dag nærings- og industriområde.