Borger Withs gate

Borger Withs gate, Nordre Åsen, bydel Sagene, fra Hans Nielsen Hauges gate til Birch-Reichenwalds gate. Oppkalt 1952 etter banksjef Borger With (1872–1930), ordfører i Oslo 1923–28. Kvartalet mellom Hans Nielsen Hauges gate og Brettevilles gate ble regulert 1864 som en del av den planlagte Christies gate; strekningen nordover fra Brettevilles gate ble regulert 1879 og fikk navnet Thygesons gate, etter stiftamtmann Nicolai Emanuel de Thygeson (1772–1860).

I 1930- og 1940-årene var Borger Withs gate navn på en liten gatestump sørover fra Hans Nielsen Hauges gate bak Sandakerveien 67.

Bygninger m.m.:

17. I denne gården skjedde et drap som fremdeles er uoppklart. 20. juli 1999 ble den 71 år gamle språkforskeren Knut Kristiansen funnet drept i sin egen leilighet. Han hadde trolig vært død siden 5. juli, da han sist ble sett. Stump vold ble oppgitt som dødsårsak.

19–33. To fireetasjes boligblokker fra 1955, OBOS-borettslaget Åsenbygg med til sammen 64 leiligheter (ark. T. Chr. Hauff).