Bjerke (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Bjerke, boligstrøk i Bydel Bjerke mellom Refstad, Risløkka, Årvoll og Brobekk; navn etter Bjerke gård. Fem 12-etasjers boligblokker i Refstadsvingen oppført av OBOS 1961–62. Bjerke Travbane innviet 1928. Årvoll samfunnshus innviet 1969. En del av villabebyggelsen ved Bjerkekrysset ble revet da Trondheimsveien ble lagt i plan under krysset i 1960-årene.