Bjørnsonløkken

Bjørnsonløkken, Lille Munkedammen, lå mellom Munkedamsveien, Ruseløkkveien, Jernbanen og Huitfeldts gate. Den russiske generalkonsul Mechelin solgte eiendommen til Bjørnstjerne Bjørnson 1870. Bjørnson bodde her i tre år, før han flyttet til Aulestad. Fem år senere ble den overtatt av dikterens morbror Georg Magnus Nordraach, far til Rikard Nordraak. Han bebygde eiendommen med de første bygårdene i kvartalet, oppført 1876–78. Selv om Bjørnson da bodde på Aulestad, står han oppført som byggherre for Ruseløkkveien 59 (1877). Som byggherre står også malermester Georg Nordraach, og sistnevnte var videre ansvarlig for oppførelsen av Ruseløkkveien 59B (1878), 61 (1876) og Munkedamsveien 53 (1877). Løkkehuset ble revet 1889.