Bjølsen studentby

Bjølsen studentby, anlagt 2001–03 på tomten til de gamle bussgarasjene på Bjølsen, bydel Sagene. Studentbyen består av i alt om lag 1300 boenheter i ulik størrelse og med ulik standard.

Hoveddelen av studentbyen består av 15 bygninger med varierende etasjeantall og har adresse til Moldegata 3–5, 11–27 og 41–45 (ark. Telje-Torp-Aasen). I tillegg kommer Moldegata 29–39, den gamle verksteddelen av bussgarasjen i to etasjer. Den ble opprinnelig oppført 1928 for Oslo Sporveier (ark. Carl Vorbeck). Studentbyen består også av tre boligblokker i Maridalsveien 207–11, oppført 2003–05 (ark. Petter Bogen) og med gårdsplass mot Akerselva.

Se også Bjølsenhallen.