Bislet (løkke)

Bislett, løkke nr. 60 på Bymarken, lå ved Pilestredet 60. Løkken Bislet var tilliggende løkke til Kongens gate 20, dens historie går tilbake til 1600-tallet. Løkken var da kalt Bisaalit og tilhørte rike kjøpmenn i Christiania. Navnet tyder på at det har ligget et bevertningssted her; Bislet lå ved den gamle middelalderveien mellom Gamle Aker kirke og Frogner. I annen halvdel av 1800-tallet ble det anlagt et teglverk på eiendommen. I 1898 kjøpte kommunen vel 60 daa av eiendommen for å anlegge en idrettsplass. Da var utparselleringen av eiendommen i full gang. Løkkehuset ble revet for å gi plass til Bislet bad.