Betzy Kjelsbergs vei

Betzy Kjelsbergs vei, LilloGrefsen, bydel Nordre Aker, fra Rolf Wickstrøms vei (Store Ringvei) til Kapellveien. Oppkalt 1959 etter kvinnesaksforkjemperen Betzy Aleksandra Kjelsberg (1866–1950), Norges første kvinnelige fabrikkinspektør. Bebyggelsen består av rekkehus, lavblokker og fire elleveetasjes høyblokker, OBOS-borettslaget Lillo terrasse, med til sammen 264 leiligheter, innflyttet fra 1960 (ark. Alex Christiansen og Nils A. Rosland).

10. Lillo Studenthus, studentbolig oppført 2014 med i alt 80 hybler.
Billedtekst. Foto: Stig Rune Pedersen / Creative Commons