Bentsebakken

Bentsebakken, industristed på Akerselvas vestbredd nedenfor Bentsebrua. Bentsebak Sag, også kalt Øvre Mølle, ble 1798 utskilt fra Nedre Mølle (Bentse Brug). Senere ble det her drevet papirmølle, kornmølle, sagbruk og teglverk med leirmølle. Brann og nybygging 1844. Annen industri har senere tatt over området.