Bakås skole

Bakås skole, Skansen terrasse 16, barneskole (1–7), oppført 1980 (ark. Bjarne Stabell). Skolen er en av Oslos minste barneskoler og hadde i skoleåret 2018/19 bare 185 elever med én klasse på hvert trinn. Skolen er vedtatt utvidet med en ekstra klasse på hvert trinn fra skoleåret 2019/20.