Bøllingløkken

Bøllingløkken, opprinnelig kalt Nordre Hesthagen, tidligere løkke på Bygdøy-siden av Frognerkilen, med navn etter baker og stadshauptmann Jacob Bølling. Senere eier var kjøpmannen Paul Thrane (1751–1830), som også eide Henningslyst; han måtte selge Bøllingløkken til Karl Johan 1819 (Thrane gikk konkurs etter brannen på bordtomtene). Her ble lystslottet Oscarshall oppført 1847–52.