Arth. H. Mathiesen

Arth. H. Mathiesen, tidligere skipsrederi etablert i Oslo i 1915 av (Fritz Magnus) Arthur H(ardwick) Mathiesen, (1880–1958). Han hadde fortid som kontorfullmektig hos skipsreder Camillo Eitzen. Både under krigen og første del av 1920-tallet disponerte rederiet et stort antall skip, alle annenhånds, og alle med navn med forbokstaven B. Rederiets 24. skip, motortankeren Bianca, levert i 1926 ble det første nybygget. Fra da av og like fram til 1970-tallet besto Mathiesens flåte for det meste av nybygd tonnasje. Med få unntak var samtlige motortankskip, inntil rederiet i 1978 og 1980 fikk tilført Nopal Mascot og Nopal Barbro, to ro-ro-skip, spesialbygd for biltransport. Begge ble i 1988 solgt til Den norske Amerikalinje, som i 1995 ble overtatt av Wilh. Wilhelmsen. Rederivirksomheten ble avviklet i 1990, og Arthur H. Mathiesen er i dag et regnskapsfirma.

Rederiflagget var hvitt med blå kant og et bått andreaskors med et rødt rektangulert felt med en hvit M i midten.

I 1918 fikk han oppført to store trevillaer i nybarokk stil i Gråkamveien 1 og 3 på Slemdal. Selv bodde han i Tennisveien 31.

Arthur H. Mathiesen var styreformann i Den Norske Krigsforsikring for Skib fra opprettelsen i 1935 fram til 1950. Han var også blant drivkreftene bak finansieringen av Norsk Sjøfartsmuseums bygning på Bygdøynes. Sønnen Erling H. Mathiesen ble tatt opp som medinnehaver av rederiet i 1938. I dag ledes firmaet av tredje generasjon, Arthur H. Mathiesen jr.