Ankerpiren

Ankerpiren, en tidligere smal renne i Bjørvika inne på det nåværende området til Oslo Sentralstasjon, gikk tilnærmet parallelt med Akerselva. Vest for denne lå ytterligere to pirer, Glasmagasinpiren og Meyerpiren. Pirene ble anlagt for å skaffe beskyttede bassenger hvor prammer kunne laste inn trelast mens skipene lå forankret utenfor havna.

Ankerpiren var oppkalt etter justisråd Christian Ancher, som anla de Ankerske bordtomter.