Allmenning

Allmenning, i middelalderbyen betegnelse på gater, orientert tilnærmet vinkelrett på bryggene/strandlinjen i motsetning til stretene som vanligvis gikk parallelt med bryggene. I Oslo gikk stretene imidlertid på skrå i forhold til bryggene. Allmenningene skulle ifølge Magnus Lagabøtes bylov fra 1276 ha en minstebredde på ca. 4 m. I middelalder-Oslo kjenner vi til to slike, Clemensalmenningen og Bispealmenningen, begge i Clemenskirkens sogn. Vi må anta at det kan ha vært allmenninger også i Korskirkesognet.