Akers gymnasium

Akers gymnasium, tidligere skole i Oslo. Den ble opprettet 1912 som Akers kommunale middelskole og holdt fra starten av til i leide lokaler i den tidligere Nickelsens Pigeskole, Tordenskiolds gate 9. Fra 1914 fikk den en egen bygning i Universitetsgata 6. Skolegangen var fri for elever hjemmehørende i Aker kommune, men åpen for alle mot skolepenger.

Privat gymnas startet ved skolen 1918, fra 1919 drevet av kommunen. Middelskolen ble avviklet fra 1921, og skolen senere drevet som fellesgymnas for hele Aker, i skoleåret 1936–37 med 335 elever; fra 1934 ble det også leid lokaler i Hammersborg skole.

Skolens russemerke var en pil med spissen opp og styrefjærene formet som en A.

Da alle Aker-sognene etter hvert hadde fått egne gymnas, ble skolen ansett som overflødig og nedlagt 1939.