Akers Bro

Akers Bro, også skrevet Aggers Broe, tidligere navn på Grünerbrua.