Akers Avis/Groruddalen

Akers Avis/Groruddalen, bydelsavis (uavhengig) i Oslo, grunnlagt 1928 under tittelen Østre Aker. Avisen het deretter Akers Vel 1931–58 og fra 1958 Akers Avis. Avisen fikk 1960 undertittelen Groruddalens Budstikke. Det nåværende navnet er fra 1991.

Akers Avis/Groruddalen kommer ut to ganger ukentlig og dekker Oslos nordøstlige bydeler. Nettavisen heter groruddalen.no. Redaktør er Hjalmar Kielland. Opplaget var 2017 11 420.