Øverli gård

Øverli gård, gård med gnr. 21/3, Sørkedalen, øst for Åmot, ved Langlielva. Utskilt fra Grøttum etter 1903.