Østre gravlund lille kapell

Østre gravlund, lille kapell, 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani
Interiøret i lille kapell, «Såmannen» av Kåre Johnsen. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani

Østre gravlund lille kapell, et av to kapell i en felles bygning på Østre gravlund. Reist 1961 til erstatning for et eldre kapell. Ark.: Byarkitekten v/Alf Reehorst og Herman Tufte. Innviet 11.des. 1961 av biskop Smemo. Kapellet er dekorert med mosaikkarbeidet «Såmannen» ved Kåre Jonsborg. Ca 140 sitteplasser. Orgel på galleri.

Se også Østre gravlund store kapell.