Åros gård

Åros, gårdsbruk som i middelalderen lå på en ør ved Akerselvas os i Bjørvika, omtrent tilsvarende området nedenfor Ankerbrua; hørte som klostergods under Nonneseter.