Åmot bru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Åmot bru, bro som krysser Akerselva ved Schultzehaugen, en kjedehengebro av jern, 54 m lang, 3 m bred. Den ble bygd i 1851, konstruert av ingeniørløytnant Bergh, og var støpt på Nes Jernverk i Aust-Agder. Den var opprinnelig bygd over Åmotsund ved Drammenselva i Åmot i Modum. Da den var ny, var den meget avansert for sin tid, en av de første i Europa av sin type, men etter hvert ble den for smal til å ta unna trafikken over elven. Etter å ha forfalt i mange år, og etter at en ny bro var kommet ved siden av, ble den demontert i 1952 og tilbudt Norsk Teknisk Museum, som hadde planer om et museum her ved Akerselva. Dette ble det ikke noe av, men Oslo kommune overtok broen og satte den opp ved Seilduksdammen i 1957 for å binde sammen Schultzehaugen og Øvre Foss som en del av kommunens egen plan for en Akerselvapark.

Broen bærer innskriften «100 Mand kan jeg bære, men svigter under taktfast Marsch». Grunnen til at broen fikk denne innskriften, var at i 1850, like før broen ble bygd, hadde det skjedd en ulykke i Frankrike, der en bro av samme type hadde rast sammen idet en avdeling soldater marsjerte over den og satte den i svingninger, slik at den brøt sammen. Dette kjente konstruktøren til, og tok ikke sjansen på at noe lignende skulle kunne skje på Åmot.

Både skiltet og broen er kjent fra Lillebjørn Nilsens sang "Far har fortalt."