Vetlandsfaret

Vetlandsfaret, Oppsal, bydel Østensjø, fra Solbergliveien til Vetlandsveien. Navn 1961 etter husmannsplassen Vetland som lå ved Vetlandsveien, plass under Nordre Skøyen. – Til veien ligger blokker som tilhører OBOS-borettslaget Solhøgda, innflyttet 1959–60, se Oppsal.