Veivokterstien

Revisjon per 8. nov. 2018 kl. 14:25 av KAT (diskusjon | bidrag)

Veivokterstien,

Veivokterstien er en gang- og sykkelvei som går over i Fjeldstadbrua, nær Europavei 6 og Karihaugveien ved Furuset i bydel Alna i Oslo.

Sti og bru ble åpnet i 2010, navn fastsatt i 2008 som del av en større navnesetting i området. Navnet stammer fra veivokter Julius Pedersen, opprinnelig fra Østre Toten, som kom til Furuset i 1896 sammen med kona Mina Evensdatter. De bosatte seg på husmannstua Åsen, som lå under Øvre Furuset. I 1898 bygde de sin egen bolig, nåværende Gamle Strømsvei nr. 29a. Eiendommen fikk navnet Fjeldstad, fordi den lå opp under fjellet.

Inntil 1896 hadde bøndene i området hatt ansvaret av vedlikeholdet av Strømsveien. Fra samme år ble denne ordningen overført til veivokterne – med klart ansvar for sine roder. Som veivokter hadde Pedersen ansvar for rode 24 som strakk seg fra Alfaset til Ellingsrud.

Julius Pedersen ble gift med Mina Evensdatter (1867-?), også hun fra Østre Toten. De to var blant de mange totningene som flytta til byen på slutten av 1800-tallet. Rundt 1895 bodde de i sjølve Kristiania, men fra 1896 var paret bosatt i husmannstua Åsen, som lå under Øvre Furuset. I 1898 bygde de sin egen bolig, nåværende Gamle Strømsvei nr. 29a. Eiendommen fikk navnet Fjeldstad, fordi den lå opp under fjellet. I 1910 hadde Julius og Mina Pedersen åtte barn som bodde hjemme på Fjeldstad, fire jenter og fire gutter. I tillegg leide de bort husrom til tre andre familier.

Profesjonell veivokter

Bøndene i området hadde opprinnelig ansvaret for vedlikeholdet av Strømsveien. Fra 1896 ble dette arbeidet overført til veivokterne – med klart ansvar for sine roder. Som veivokter, ansatt av Aker herred, hadde Pedersen ansvar for rode 24 som strakk seg fra Alfaset til Ellingsrud.