Ullevålsalléen

Revisjon per 16. apr. 2018 kl. 14:00 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Ullevålsalléen, Ullevål Hageby, bydel Nordre Aker, fra Sognsveien til Jutulveien, den øverste delen av den gamle oppkjørselen til Ullevål gård, en del av Ullevålsveien til denne ble delt i to ved Sognsveiens fremførelse gjennom en skjæring, der trikken ble anlagt. Navnet vedtatt 1918. I den nederste delen blokkbebyggelse opprinnelig bygd for ansatte på Ullevål sykehus.

Bygninger m.m.:

37. Vestre Aker skole.

41. Store Ullevål gård.

Nord for våningshuset lå under krigen Peter Aas skifabrikk, som produserte vinterutstyr som ski, truger, pulker, geværstativer og kasser for landminer for tyskerne. Fabrikken som var startet før krigen, hadde gått dårlig, men i krigsårene leverte den utstyr for 1,5 millioner kroner. 86 prosent av produksjonen gikk til okkupasjonsmakten. Milorg gjorde et mislykket forsøk på å sabotere virksomheten.

Referanser i denne artikkelen

Ullevål, Ullevål dppage2, Vestre Aker skole