Tyrihansveien

Tyrihansveien, Ullevål Hageby, bydel Nordre Aker, fra Sognsveien til Problemveien. Oppkalt 1921 etter eventyrfiguren Tyrihans. Et vedtak om regulering av to veier som skulle hete Askeladdveien og Eventyrveien, ble fattet av Akers formannskap 1921; de skulle gå omtrent der Tyrihansveien senere kom. Dette reguleringsvedtaket ble aldri gjennomført.