Tannhelsetjenesten Oslo KF

Revisjon per 8. sep. 2017 kl. 14:19 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Hammersborg torg 3, kommunalt foretak som gir tilbud om vederlagsfrie tannhelsetjenester til barn og ungdom samt enkelte andre grupper (psykisk utviklingshemmede, eldre og uf...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Hammersborg torg 3, kommunalt foretak som gir tilbud om vederlagsfrie tannhelsetjenester til barn og ungdom samt enkelte andre grupper (psykisk utviklingshemmede, eldre og uføre i institusjoner og pasienter i psykiatri og rusmiddelomsorg). Foretaket har også ansvar for tannlegevakt, for tannhelsetjenester til innsatte i fengsel (Oslo fengsel og Bredtveit fengsel), rådgivningstjeneste for sosialkontorene og en spesialavdeling for bl.a. traumatologi. Tannhelsetjenesten tilbyr også behandling til voksne betalende pasienter på enkelte tannklinikker.

Det er ca. 40 offentlige tannklinikker i drift. De fleste av disse ligger i skoler eller større sykehjem.

Historikk. Den første skoletannklinikken ble opprettet i Kristiania 1910. Ved opprettelsen av Oslo kommunale folketannpleie i 1938 ble det offentlige tilbudet utvidet til også å omfatte småbarn (3–7 år) og ungdom (14–18 år). 1949 ble skoletannpleien og folketannpleien slått sammen til Oslo offentlige tannhelsetjeneste, fra 1998 kalt Tannhelseetaten. Omgjort til kommunalt foretak med dagens navn 2002.