Storebekken

Storebekken, bekk på Krokskogen, lengst vest i Sørkedalen. Den er tilløp til Heggelielva fra vest. Bekken har to kilder, en på nordsiden av Vidvangshøgda (549 moh), som er den høyeste åsen i Bærum kommune, og en fra sørsiden av Kjerkeberget (620 moh) i Ringerike kommune. De to kildebekkene danner Storebekken omtrent på grensen mellom Oslo og Ringerike, noen hundre meter før bekken munner ut i Heggelielva.

Omtrent der bekken renner ut i Heggelielva ligger en hytte, Storebekkhytta, der skiløypa (Gråseterveien) fra Skansebakken deler seg i én trasé til Heggelivann og én opp Dammyrdalen. Den populære og snøsikre skiløypa fra Skansebakken er en av de mest populære på Krokskogen. Skiforeningen åpnet 2012 en kiosk i dette løypeskillet, Rastebua. Utenfor bua er det også en bålpanne.